Iskolánkról - Balassisuli2018

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Balassi Bálint (1554-1594) Iskolánk névadója - Balassi Bálint - a magyar nyelvű költészet első európai hírű alkotója. A reneszánsz költészet nagy alakja megújította a magyar lírát. Elsőként alkotott reneszánsz szerelmi pásztorjátékot (Szép magyar komédia), magas szintre emelte a szerelmi költészetet, elsőként énekelte meg a vitézi élet szépségeit, sajátos, mélyen átélt, de gyötrődő istenélményét is versbe foglalta, saját versformát alkotott. Mindemellett valódi reneszánsz ember volt. 1554-ben született Zólyom várában, a híres arisztokrata Balassi (Balassa)-család tagjaként. Kora egyik legműveltebb férfia volt: kilenc nyelven írt, olvasott. Híres vitéz volt a csatatereken, híres táncos a mulatságokon, legendásan szoknyabolond állandóan szerelmes. Első irodalmi alkotását szüleinek ajánlotta: német nyelvről magyarra fordított egy vallásos elmélkedést Beteg lelkeknek való füves kertecske címen (1572). 1575-ben Báthori István erdélyi fejedelem fogságába esett, de barátként kezelték az olaszos műveltségű fejedelmi udvarban. Élete nagy szerelmével, Ungnád Kristófné Losonczy Annával 1578-ban találkozott. Ez a szerelem végigkísérte életét, többször visszatért. Szerelmes verseinek nagy részét hozzá írta (Anna-versek, Júlia-versek). Édesapja halála után peres ügyeket, pénzügyi bonyodalmakat is örökölt. Hogy anyagi helyzetén javítson, 1584-ben érdekházasságot kötött unokatestvérével, Dobó Krisztinával, és hozományul elfoglalta Sárospatak várát. Nem sokkal ezután felségárulás és vérfertőzés vádjával perbe fogták. 1590-ben ismerkedett meg Wesselényiné Szárkándi Annával, akibe beleszeretett. Ekkor keletkeztek a Célia-versek.Mindeközben folyamatosan részt vett különböző, törökellenes hadjáratokban. 1594-ben Esztergom vára alatt megsebesült, és néhány nap múlva meghalt. Élete zajos, mozgalmas, talán néhányakban visszatetszést keltő, de az tagadhatatlan, hogy a magyar líra kiemelkedő alakja. Méltán szerepelnek versei irodalmi antológiákban, tankönyvekben, verses összeállításokban.
Iskolánk a 2004-2005-ös tanévben vette fel a nagy reneszánsz költő nevét.
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz